english.

etusivu

icid
jäsenet toiminta yhteystiedot
         
 

ICID:N TOIMINNAN KUVAUS

Tausta

ICID, International Comission on Irrigation and Drainage on perustettu 1950 Intiassa. Sen tarkoituksena on toimia itsenäisenä kansainvälisenä tieteellisteknisenä järjestönä. Sen toimialaan kuuluvat kastelun, kuivatuksen ja tulvasuojelun kehittäminen kestävällä tavalla tekniset, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönnäkökohdat huomioon ottaen.

Järjestön jäseniksi voidaan hyväksyä maat, jotka anovat sen jäsenyyttä ja sitoutuvat järjestön sääntöihin. ICID:n järjestörakenteen mukaisesti jäsenmaata edustaa sen kansallinen ICID-komitea. Kansalliset komiteat järjestäytyvät järjestön sääntöjen mukaisesti. 

Vuonna 2008 ICID:n jäsenmaita oli 106 kpl. Pääosa teollistuneista ja EU-maista samoin kuin monet kehitysmaat ovat järjestön jäseniä. Euroopasta Suomi on 28 jäsenmaa ja pohjoismaista ainoa, Baltian maista Liettua ja Viro ovat jäseniä. Jäsenmaat kattavat noin 95 % maailman vesirakentamisesta ja tulvasuojelujärjestelmistä.

ICID itse on World Water Councilin WWC:n pysyvä jäsen ja sillä on edustus Global Water Partenershipissä GWP:ssä sekä yhteydet Maailmanpankkiin ja Aasian kehityspankkiin ADP:hen, FAO/IPTRID:iin, ISO:oon, UNESCO:oon ja UNDP:hen. Lisäksi ICID:n päätoimistolla on yhteys International Water Accosiation Liaison Committeen IWALC:n työryhmiin niiden tarkkailijajäsenenä.

Organisaatio

Järjestön ylintä päätäntävaltaa käyttää ”edustajainkokous” International Executive Council (IEC), jossa jokaisella jäsenmaalla on yksi ääni. IEC kokoontuu vuosittain siten, että joka kolmas vuosi sen yhteydessä järjestetään kongressi ja välivuosina konferenssi tai seminaari. Käytännön toimintaa johtaa puheenjohtajisto, jossa on 9 jäsentä. Päätoimisto sijaitsee Intiassa New Delhissä ja sen toiminnasta vastaa pääsihteeri. Pysyviä komiteoita on kolme: 

- Strategisen suunnittelun ja organisaatio kysymysten komitea
- Teknisten kysymysten komitea
- Talouskomitea

Komiteoiden alaisina toimii yhteensä 27 eri alueellista tai aihepohjaista työryhmää.

Tiedotustoiminta

Viime vuosina järjestö on panostanut erityisesti web-palveluihin. ICID:n kotivuilta löytyy kattava kokoelma alan julkaisuja ja artikkeleita: www.icid.org

ICID:n julkaiseman Irrigation and Drainage -lehden artikkelit löytyvät osoitteesta: https://www.icid.org/wiley_journal.html

Järjestö julkaisee lehteä, uutistiedotteita, kirjoja, kongressi- ja seminaarijulkaisuja sekä CD-ROM tuotteita kuten alan sanasto.

Talous

ICID:n tulot muodostuvat jäsenmaksuista, julkaisujen myynnistä, kongressimaksuista, korkotuotoista, lahjoituksista ja muista tuotoista.

 

 
     
         

| fincid ry | simonkatu 12 a 11 | 00100 helsinki | p. 09 694 2100 |